Wstrzymanie dostawy wody – ul. Krasińskiego 3 klatka III – 05.09.2018 w godzinach 10:00 – 13:00

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

05 września od godz. 10:00

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

05 września do godz. 13:00

Miejsce prac:

ul. Krasińskiego 3

Przyczyna prac:

Prace eksploatacyjne na sieci wodociągowej

Skutki prac:

Brak wody

  • Krasińskiego 3 klatka III