Przygotuj dom na zimę 

Tuesday, December 13, 2016 9:17:00 AM
W okresie zimowym zwracamy się z prośbą do mieszkańców posesji o zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed skutkami mrozu. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których z powodu zamarznięcia instalacji, nastąpi przerwa w dostawie wody. Najbardziej wrażliwymi na zamrożenie instalacji wodociągowej są wodomierze lub reduktory ciśnienia, które często znajdują się w nieogrzewanych piwnicach, klatkach schodowych lub garażach.
 
Przypominamy, że temperatura w pomieszczeniu z zestawem wodomierzowym nie powinna być niższa niż +4º C. Dla prawidłowego działania instalacji przy ujemnych temperaturach należy zabezpieczyć rury materiałami izolacyjnymi takimi jak: wełna mineralna, otulina z pianki, maty słomiane lub stosować czasowe ich dogrzewanie. W przypadku, gdy wodomierz umieszczony jest w studni należy odpowiednio ocieplić jej strop. Doskonale sprawdza się tutaj styropian. Należy także zwrócić uwagę, aby studnia w okresie mrozów była dokładnie zamknięta. 
 
Jeżeli jednak dojdzie do zamarznięcia instalacji wodociągowej należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt do przedsiębiorstwa wodociągowego.
 
W Dąbrowskich Wodociągach do odmrażania rurociągów stosujemy dwie metody w zależności od materiału z jakiego wykonane są przyłącza. W przypadku rur ze stali ocynkowanej używany jest agregat elektryczny, natomiast gdy są to rury z polietylenu wprowadza się do środka rury wodę pod ciśnieniem.
 
Nasze brygady odmrażają przyłącza wodociągowe w budynkach jedno i wielorodzinnych do miejsca instalacji wodomierza. Niestety w wielu przypadkach okazuje się, że to nie wystarcza, bo woda zamarzła również w wewnętrznej instalacji w domu. Wówczas potrzebna jest aktywność ze strony klienta. Powinien ogrzać instalację podnosząc temperaturę wewnątrz pomieszczeń używając suszarek czy dmuchaw elektrycznych. Zabronione jest natomiast polewanie rur i wodomierza gorącą wodą czy też używanie palników acetylenowych, ponieważ grozi to zniszczeniem instalacji i urządzenia pomiarowego. 
 
Z doświadczenia wiemy, że zdecydowana większość zgłoszeń jest wynikiem nienależytego zabezpieczenia instalacji wodociągowych w piwnicach, garażach i studzienkach wodomierzowych przez mieszkańców. Często też przyłącza są ułożone w strefie przemarzania gruntu, która dla południowej Polski jest na głębokości 1,20 m. Brak warstwy śnieżnej i silne mrozy powodują zamrożenie wody w płytko położonych rurach wodociągowych.
PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia