Ankieta zadowolenia Klienta

W związku z potrzebą doskonalenia naszych usług, aby coraz lepiej spełniały Państwa oczekiwania, uprzejmie prosimy o poświęcenie kilku minut i wypełnienie ankiety.

Wybierz typ Klienta :

Ulica :
Kod pocztowy :
Miasto :
Osoba do kontaktu :
Telefon :
Email :
Rodzaj badań wykonywanych dla Klienta:


Nr elementu Elementy usługi laboratoryjnej przeznaczone do oceny * OCENA WYKONANA PRZEZ KLIENTA
Znaczenie elementu dla Klienta

Skala oceny 1÷ 5
1 = bardzo małe,
5 = bardzo duże
Jak Laboratorium realizuje element

Skala oceny 1÷10
1 = bardzo źle,
10 = bardzo dobrze
1 Dotrzymywanie przez laboratorium ustalonych terminów realizacji badań    
2 Forma i zawartość sprawozdania z badań    
3 Łatwość komunikowania się z laboratorium    
4 Informacje udzielane przez laboratorium na żądanie Klienta    
5 Szybkość odpowiedzi laboratorium na zapytania ofertowe Klienta    
6 Reagowanie laboratorium w przypadku błędów w sprawozdaniach    
7 Sposób i czas załatwiania przez laboratorium skarg Klienta    

* - jeśli dany element nie wystąpi – nie zaznaczać.

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia