Badanie wody uzdatnionej oraz ze studni przydomowej

Korzystasz z własnej studni przydomowej lub stosujesz dodatkowe technologie uzdatniania wody w gospodarstwie domowym ? - musisz pamiętać, że woda taka może być zanieczyszczona pod względem parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Za jakość wody po filtrach lub ze swojej studni przydomowej odpowiedzialność ponosi sam użytkownik.

By poznać jakość wody, najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie specjalistycznej analizy w akredytowanym laboratorium. Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. oferuje badania fizykochemiczne, sensoryczne  i mikrobiologiczne wody pitnej. Pobieramy próbki i dojeżdżamy do klienta. Dodatkowo służymy fachową poradą w zakresie interpretacji wyników badań. 

 

Kontakt:
Dział Kontroli Wewnętrznej - Laboratorium
tel. 32 63 95 137 - 138
e-mail: laboratorium@dabrowskie-wodociagi.pl

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia