Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Północnej, Topolowej i Alei Zagłębia Dąbrowskiego oraz magistrali wodociągowej dla SSE Tucznawa

W związku z podpisaną umową z wykonawcami rozpoczynają się prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic: Północnej, Topolowej oraz Alei Zagłębia Dąbrowskiego na wysokości osiedla Morcinka oraz prace związane z budową nowego wodociągu magistralnego wzdłuż ulicy Gołonoskiej przebiegającej przez Las Bienia zasilającego specjalną strefę ekonomiczną oraz mieszkańców w rejonie Tucznawy. Inwestycja ta pozwoli  na dalszy rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) i przyjęcie kolejnych inwestorów w Dąbrowie Górniczej.

Działania prowadzone są w ramach zadań Dąbrowskich Wodociągów pn. „Budowa kanału sanitarnego na potrzeby zwiększenia przepustowości kanalizacji oraz odbioru ścieków ze SSE Tucznawa” oraz pn. „Zasilanie w wodę SSE w rejonie Tucznawy III etap oraz drugostronne zasilanie dzielnicy Tucznawa”. Prace realizowane są zgodnie z planem inwestycyjnym Dąbrowskich Wodociągów, posiadają pozwolenie na budowę jak również wszystkie wymagane prawem dopuszczenia. Inwestycja na bieżąco jest nadzorowana przez inspektorów nadzoru Dąbrowskich Wodociągów. Kompleksowe zakończenie realizowanego zadania planowane jest na 29 listopada 2020 r.

Z uwagi na istniejące uwarunkowanie terenu, prace prowadzone są wykopem lub   bezwykopowo, metodą mikrotunelingu. Ze względu na specyfikę robót mikrotunelingowych, wykonawca będzie prowadził prace w niektóre dni wolne od pracy. W związku z powyższym mogą pojawić się okresowe uciążliwości związane utrudnieniami w ruchu pojazdów i pieszych związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją robót budowlanych. Wykonawca będzie prowadził prace w takich godzinach aby zminimalizować ewentualną uciążliwość związaną z hałasem dla mieszkańców. Dąbrowskie Wodociągi wraz z wykonawcą dołożą wszelkich starań aby zminimalizować uciążliwość prowadzonych prac dla okolicznych mieszkańców.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności wynikające z realizacji inwestycji przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Jednocześnie zapewniamy, że służby techniczne Dąbrowskich Wodociągów dokładają wszelkich starań, aby prace zostały wykonane profesjonalnie z poszanowaniem praw mieszkańców.

W przypadku pytań lub uwag co do prowadzonych prac prosimy o kontakt:

Centrum Dyspozytorskie: (32) 262 47 74 lub
Dyrektor ds. Operacyjnych: +48 668 351 800