Cena wody i ścieków

Cena wody i ścieków obowiązująca od dnia 12 grudnia 2017 r. do dnia 9 czerwca 2018 r.

W związku z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  taryfy zatwierdzone Uchwałą Nr XXXIII/707/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązują od 12 grudnia 2017 r. do 9 czerwca 2018 r.

Gmina Dąbrowa Górnicza Uchwałą Nr XXXIV/728/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która wynosi 1,03 zł brutto do 1 m3 wody dla odbiorców usług zakwalifikowanych do taryfowych grup oznaczonych symbolami: Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3, Grupa 4, Grupa 5, Grupa 6, Grupa 7, Grupa 8, Grupa 9, Grupa 10, Grupa 11, Grupa 12, Grupa 13, Grupa 14, Grupa 15, Grupa 16 pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Dopłata obowiązuje od dnia 12 grudnia 2017 r. do dnia 09 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/728/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Opłaty za 1m3  wody wynoszą:

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

Grupa 1

 - cena wody ( zł/m3)

         6,86   

         7,41   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

         6,40   

         6,91   

 zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 2

 - cena wody ( zł/m3)

         6,86   

         7,41   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

         9,32   

       10,07   

 zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 3

 - cena wody ( zł/m3)

         6,86   

         7,41   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

       12,24   

       13,22   

 zł/odbiorcę/
3 m-ce

Grupa 4

 - cena wody ( zł/m3)

         6,86   

         7,41   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

         7,44   

         8,04   

 zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 5

 - cena wody ( zł/m3)

         6,86   

         7,41   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

         3,90   

         4,21   

 zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 6

 - cena wody ( zł/m3)

         6,86   

         7,41   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

         7,14   

         7,71   

 zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 7

 - cena wody ( zł/m3)

         6,86   

         7,41   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

         3,47   

         3,75   

 zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 8

 - cena wody ( zł/m3)

         6,86   

         7,41   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

         0,98   

         1,06   

 zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 9

- cena wody ( zł/m3)

         6,86   

7,41

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

         9,32   

10,07

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 10

- cena wody ( zł/m3)

         6,86   

7,41

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

         9,87   

10,66   

 zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 11

- cena wody ( zł/m3)

         6,86   

7,41

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

       12,79   

13,81

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 12

- cena wody ( zł/m3)

6,86

7,41

 zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

24,49

26,45   

zł/odbiorcę/
6 m-cy

Grupa 13

- cena wody ( zł/m3)

6,86   

7,41   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

6,11   

6,60   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 14

- cena wody ( zł/m3)

6,86   

7,41   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

9,03   

9,75   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 15

- cena wody ( zł/m3)

6,86   

7,41   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

4,88

5,27   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 16

- cena wody ( zł/m3)

6,86   

7,41   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

8,43   

9,10   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 17

- cena wody ( zł/m3)

6,86   

7,41   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

12,79    

13,81   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 18

- cena wody ( zł/m3)

6,89   

7,44   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

6,40   

6,91   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 19

- cena wody ( zł/m3)

6,89   

7,44   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

9,32   

10,07   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 20

- cena wody ( zł/m3)

6,89   

7,44   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

7,44   

8,04   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 21

- cena wody ( zł/m3)

6,89   

7,44   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

7,14   

7,71   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 22

- cena wody ( zł/m3)

6,89   

7,44   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

9,87   

10,66   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 23

- cena wody ( zł/m3)

6,89   

7,44   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

12,79   

13,81   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 24

- cena wody ( zł/m3)

6,91   

7,46   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

6,40   

6,91   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 25

- cena wody ( zł/m3)

6,91   

7,46   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

9,32   

10,07   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 26

- cena wody ( zł/m3)

6,91   

7,46   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

4,52   

4,88   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 27

- cena wody ( zł/m3)

6,91   

7,46   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

7,44   

8,04   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 28

- cena wody ( zł/m3)

6,91   

7,46

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

3,90   

4,21   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 29

- cena wody ( zł/m3)

6,91   

7,46   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

7,14   

7,71   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 30

- cena wody ( zł/m3)

6,91   

7,46   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

3,47   

3,75   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 31

- cena wody ( zł/m3)

6,91   

7,46   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

9,87   

10,66   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 32

- cena wody ( zł/m3)

6,91   

7,46   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

6,40   

6,91   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 33

- cena wody ( zł/m3)

6,91   

7,46   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

9,87   

10,66   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 34

- cena wody ( zł/m3)

6,91

7,46   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

12,79   

13,81   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 35

- cena wody ( zł/m3)

6,91

7,46   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

6,11   

6,60   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 36

- cena wody ( zł/m3)

6,91   

7,46   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

9,03   

9,75   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 37

- cena wody ( zł/m3)

6,91   

7,46   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

4,88   

5,27   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 38

- cena wody ( zł/m3)

6,91

7,46   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

8,43   

9,10   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:

 

79,99  zł/netto za przyłączenie 86,39 zł/brutto za przyłączenie

 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych została skalkulowana na podstawie rzeczywistych kosztów przeprowadzonych prób, do których przedsiębiorstwo zaliczyło wyłącznie zryczałtowane koszty robocizny oraz dojazdu do nieruchomości przyszłego odbiorcy usług i koszty eksploatacji sprzętu.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono następujące grupy odbiorców usług:

 • Grupa 1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 3 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 3 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 4 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 5 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną.

 • Grupa 6 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną.

 • Grupa 7 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 8 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną.

 • Grupa 9 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków oraz na podstawie wodomierza odbiorcy zainstalowanego na ujęciu wody służącego rozliczeniu dodatkowej ilości ścieków w okresie 2 miesięcy, otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 10 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 11 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 12 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 6 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 13 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 14 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 15 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 1 miesiąca podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną.

 • Grupa 16 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną.

Woda przeznaczona do celów rolniczych:

 • Grupa 17 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów rolniczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną

Woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych:

 • Grupa 18 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 19 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 20 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 21 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną.

 • Grupa 22 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 23 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

Woda przeznaczona do pozostałych celów:

 • Grupa 24 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 25 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną

 • Grupa 26 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody i ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 27 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 28 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną

 • Grupa 29 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną

 • Grupa 30 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 31 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego służącego rozliczeniu ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 32 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków oraz na podstawie wodomierza odbiorcy zainstalowanego na ujęciu wody służącego rozliczeniu dodatkowej ilości ścieków w okresie 1 miesiąca, otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 33 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 34 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 35 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 36 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 37 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 1 miesiąca podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną.

 • Grupa 38 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy podający odczyt drogą elektroniczną i otrzymujący fakturę elektroniczną. 

Woda na cele przeciwpożarowe rozliczana jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej a Dąbrowskimi Wodociągami Sp. z o.o.

Opłaty za 1m3 ścieków wynoszą:

Gmina Dąbrowa Górnicza Uchwałą Nr XXXIV/728/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która wynosi 3,84 zł brutto do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług zakwalifikowanych do taryfowych grup oznaczonych symbolami: Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3, Grupa 4, Grupa 5, Grupa 6, Grupa 7, Grupa 8, Grupa 9, Grupa 10 dostawcy ścieków - gospodarstwa domowe. Dopłata obowiązuje od dnia 12 grudnia 2017 r. do dnia 09 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/728/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

Grupa 1

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

         9,79   

       10,57   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

       13,32   

       14,39   

 zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 2

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

         9,79   

       10,57   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

       23,17   

       25,02   

 zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 3

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

         9,79   

       10,57   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

       33,01   

       35,65   

 zł/odbiorcę/
3 m-ce

Grupa 4

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

         9,79   

       10,57   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

       21,28   

       22,98   

 zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 5

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

         9,79   

       10,57   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

       10,83   

       11,70   

 zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 6

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

         9,79   

       10,57   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

       20,99   

       22,67   

 zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 7

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

         9,79   

       10,57   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

         3,47   

         3,75   

 zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 8

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

         9,79   

       10,57   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

         0,98   

         1,06   

 zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 9

 - cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

9,79

       10,57   

zl/m3

 

 - stawka opłaty abonamentowej

23,17

       25,02   

 zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 10

- cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

9,79

10,57

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

26,64

28,77

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 11

- cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

9,79   

10,57   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

13,32   

14,39   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 12

- cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

9,79   

10,57   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

23,17   

25,02   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 13

- cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

9,79   

10,57   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

11,44   

12,36   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 14

- cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

9,79   

10,57   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

21,28   

22,98   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 15

- cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

9,79   

10,57   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

10,83   

11,70   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 16

- cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

9,79   

10,57   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

20,99   

22,67   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 17

- cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

9,79   

10,57   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

16,79   

18,13   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 18

- cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

9,79   

10,57   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

3,47   

3,75   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 19

- cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

9,79   

10,57   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

13,32   

14,39   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 20

- cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

9,79   

10,57   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

22,28   

24,06   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 21

- cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

9,79   

10,57   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

16,79   

18,13   

zł/odbiorcę/
1 m-c

Grupa 22

- cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

9,79   

10,57   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

26,64   

28,77   

zł/odbiorcę/
2 m-ce

Grupa 23

- cena usługi odprowadzania ścieków ( zł/m3)

9,79   

10,57   

zl/m3

 

- stawka opłaty abonamentowej

13,03   

14,07   

zł/odbiorcę/
1 m-c

 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:

 

154,63 zł/netto za przyłączenie 167,00 zł/brutto za przyłączenie

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych została skalkulowana na podstawie rzeczywistych kosztów przeprowadzonych prób, do których przedsiębiorstwo zaliczyło wyłącznie zryczałtowane koszty robocizny oraz dojazdu do nieruchomości przyszłego odbiorcy usług i koszty eksploatacji sprzętu.

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

 • Grupa 1 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 2 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 3 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 3 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 4 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 5 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca na podstawie elektronicznie podawanego odczytu i otrzymujący fakturę elektroniczną.

 • Grupa 6 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy na podstawie elektronicznie podawanego odczytu i otrzymujący fakturę elektroniczną.

 • Grupa 7 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 8 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca na podstawie elektronicznie podawanego odczytu i otrzymujący fakturę elektroniczną.

 • Grupa 9 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków oraz na podstawie wodomierza odbiorcy zainstalowanego na ujęciu wody służącego rozliczeniu dodatkowej ilości ścieków w okresie 2 miesięcy, otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 10 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego odbiorcy służącego rozliczeniu ścieków w okresie 2 miesięcy, otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 11 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 12 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 13 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody i ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 14 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 15 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 1 miesiąca na podstawie elektronicznie podawanego odczytu i otrzymujący fakturę elektroniczną.

 • Grupa 16 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy na podstawie elektronicznie podawanego odczytu otrzymujący fakturę elektroniczną.

 • Grupa 17 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego służącego rozliczeniu ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną

 • Grupa 18 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu wody i ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 19 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków oraz na podstawie wodomierza odbiorcy zainstalowanego na ujęciu wody służącego rozliczeniu dodatkowej ilości ścieków w okresie 1 miesiąca, otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 20 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego służącego rozliczeniu ścieków w okresie 2 miesięcy na podstawie elektronicznie podawanego odczytu otrzymujący fakturę elektroniczną.

 • Grupa 21 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego służącego rozliczeniu ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 22 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego odbiorcy służącego rozliczeniu ścieków w okresie 2 miesięcy otrzymujący fakturę tradycyjną.

 • Grupa 23 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia ścieków w okresie 1 miesiąca otrzymujący fakturę tradycyjną

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr XXXIII/707/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego Odprowadzania ścieków.

 

Kontakt: 

Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży
tel. 32 639 51 14, 32 639 51 13, 32 639 51 02
e-mail: obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl

 

 

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia