Ceny wody i ścieków od 1 lipca w Dąbrowie Górniczej 

Wednesday, June 03, 2015 3:33:00 PM

Ceny wody i ścieków od 1 lipca 2015r. dla gospodarstw domowych pozostają bez zmian
 

Jakie będą ceny wody i ścieków od 1 lipca w Dąbrowie Górniczej?

Cena wody i ścieków dla gospodarstw domowych wszelkich form budownictwa mieszkaniowego w Dąbrowie Górniczej nie ulega zmianie. To znaczy, że cena, która obowiązuje od dwóch lat będzie obowiązywać również od 1 lipca 2015 roku do końca czerwca 2016 roku. Dzięki dopłatom z Urzędu Miasta będą one kształtować się tak jak w ubiegłym roku tj. woda i ścieki łącznie będą kosztować 12,91 zł netto (13,95 zł z VAT).

Zmianie ulegną ceny dla pozostałych odbiorców. 1 m3 wody będzie kosztował 6,60 zł netto (7,13 zł z VAT), zaś 1 m3 ścieków 9,31 netto (10,05 z VAT). Średnio statystyczny klient zużywa 2,5 m sześciennego wody miesięcznie. Tak więc przeciętny przedsiębiorca zapłaci więcej średnio o 5,53 zł za wodę i ścieki.

Opłaty abonamentowe, które obowiązują od dwóch lat również nie ulegają zmianie, a w przypadku klientów, którzy wybiorą rozliczanie poprzez Internet z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) będą nawet niższe o ponad 40 procent.
 

Co wpływa na cenę wody i ścieków w Dąbrowie Górniczej?

Wpływ na wysokość taryf ma kilka czynników. Najważniejszym z nich jest przekazanie w najbliższym roku rozliczeniowym (przypomnijmy, że liczony jest on od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.) do eksploatacji całości wartej aż 309 mln zł infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zrealizowanej w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”. Dotychczas spółka eksploatowała majątek o wartości 154 mln zł, a po przekazaniu tejże infrastruktury będzie to łącznie 464 mln zł. Łączny majątek Spółki będzie więc do końca tego roku trzykrotnie większy od majątku posiadanego przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Na podstawie samej tylko umowy dzierżawy w kosztach spółki uwzględniono ok. 9 mln zł czynszu. Dodatkowym kosztem do poniesienia przez Spółkę jest też wzrost wartości podatku od nieruchomości o ok. 5 mln zł wynikający właśnie z przekazania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej realizowanej w ramach programu gminnego, a także opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz kosztów ubezpieczeń majątku.

Koszty te stanowią aż 82% wzrostu taryfy, kolejne 9% wzrostu to skutek prac inwestycyjnych Spółki związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków oraz modernizacją sieci wodociągowych. Tylko 9 % wzrostu taryf spowodowany jest przez wzrost innych kosztów m.in. wzrost kosztów materiałów i usług transportowych, wzrost pozostałych kosztów eksploatacji i utrzymania, wzrost kosztów energii elektrycznej.

By utrzymać wysoką jakość dostarczanej wody oraz obecny w Dąbrowskich Wodociągach od kilku lat trend zmniejszającej się liczby awarii i ograniczania strat wody potrzebne są inwestycje w wymianę sieci. Jest to konieczne ze względu na jej wiek i stosowane przed laty materiały. Dodajmy, że sieć wodno-kanalizacyjna w naszym mieście jest rozległa. Dąbrowa Górnicza jest największym pod względem powierzchni (liczy 189 km²) miastem województwa śląskiego. W porównaniu do Sosnowca (91 km²) czy Bytomia (69 km²) obszar ten jest dwukrotnie, a nawet trzykrotnie większy. To dziesiąte pod względem wielkości miasto w Polsce, a przy tym mieszka tu obecnie około 120 tys. mieszkańców. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. dysponują ok. 527 km sieci wodociągowej z przyłączami, ok. 176 km sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej z przyłączami, siedemnastoma hydroforniami, dwoma mechaniczno-biologicznymi oczyszczalniami, jedenastoma przepompowniami ścieków i czterema systemami ujęć wody głębinowej i stacjami uzdatniania wody. Te elementy mają również istotny wpływ na ponoszone koszty eksploatacyjne i utrzymanie urządzeń w stanie gotowości.

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia