Czyszczenie hydropneumatyczne – dzielnica Błędów – w dniach od 06 lipca 2021 r. do 09 lipca 2021 w godz. 08.00 – 15.00

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej informują, że w celu poprawy jakości wody w dniach od 06 do 09 lipca 2021 r. w godz. 800– 1500 będzie prowadzone czyszczenie sieci wodociągowej mieszaniną wody i sprężonego powietrza w rejonie Dzielnicy Błędów.

                                               HARMONOGRAM CZYSZCZENIA SIECI WODCIĄGOWEJ

DATA ZAKRES SIECI OBJĘTEJ

CZYSZCZENIEM

REJON BEZ WODY
06.07.2021 ul. Żołnierska od nr 186 do ul. Pustynna do nr 34 ul . Pustynna( w całości )

ul. Żołnierska 186, 188, 208

07.07.2021 ul. Pustynna od nr 62 do nr 44 ul. Pustynna od nr 62 do nr 44
08.07.2021 ul. Kuźnica Błędowska od nr 1 do nr 21 ul. Kuźnica Błędowska( w całości)
09.07.2021 ul. Kuźnica Błędowska od nr 1 do nr 35 ul. Kuźnica Błędowska( w całości)

Technologia płukania sieci mieszaniną wody i sprężonego powietrza wymusza wstrzymanie dostawy wody na odcinku, na którym będą prowadzone prace.

W trakcie wykonywania prac prosimy o nie odkręcanie kranów oraz nie uruchamianie żadnych urządzeń pobierających wodę (pralki, zmywarki do naczyń itp.) Bezpośrednio po wznowieniu dostawy wody mogą wystąpić wahania ciśnienia oraz chwilowe pogorszenie jakości wody.