Czyszczenie hydropneumatyczne sieci wodociągowej – ul. Tworzeń – 22 Listopada 2019 w godzinach 8:00-15:00

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej informują, że w celu utrzymania jakości wody w dniach 22 listopada 2019 r. w godz. 800– 1500 będzie prowadzone czyszczenie sieci wodociągowej mieszaniną wody i sprężonego powietrza w rejonie ulicy Tworzeń .

HARMONOGRAM CZYSZCZENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

DATA ZAKRES SIECI OBJĘTEJ

CZYSZCZENIEM

REJON BEZ WODY
22.11.2019 Skrzyżowanie ul. Piłsudzkiego/Tworzeń do ul. Tworzeń/Torowa Skrzyżowanie ul. Piłsudzkiego/Tworzeń do ul. Tworzeń/Torowa

Technologia płukania sieci mieszaniną wody i sprężonego powietrza wymusza wstrzymanie dostawy wody na odcinku, na którym będą prowadzone prace.

W trakcie wykonywania prac prosimy o nie odkręcanie kranów oraz nie uruchamianie żadnych urządzeń pobierających wodę (pralki, zmywarki do naczyń , bojlery itp.) . Bezpośrednio po wznowieniu dostawy wody mogą wystąpić wahania ciśnienia oraz chwilowe pogorszenie jakości wody.