Dąbrowskie Wodociągi partnerem XII Półmaratonu Dąbrowskiego

Pod hasłem „Piję wodę z kranu” Dąbrowskie Wodociągi po raz kolejny włączą się w organizację Półmaratonu Dąbrowskiego. Przedsiębiorstwo, podobnie jak w poprzednich latach, zapewni uczestnikom biegu napoje w postaci smacznej i zdrowej wody z kranu. Woda do kilku punktów na trasie trafi ze studni głębinowych czerpiących wodę z jurajskich pokładów ponad 150 metrów pod ziemią. Podczas Półmaratonu Dąbrowskie Wodociągi zapewnią wodę do picia uczestnikom biegu oraz kibicom, pochodzącą głównie z ujęcia głębinowego w Ujejscu. Spółka ufunduje także dla wszystkich uczestników bidony do wody.

Półmaraton Dąbrowski to prawdopodobnie pierwszy w Polsce profesjonalny bieg, w którym woda z kranu zastąpiła tę butelkowaną. Dąbrowskie Wodociągi w 2018 roku otrzymały prestiżową nagrodę „Głośna Woda” za najlepszą kampanię edukacyjną w Polsce. Elementem nagrodzonej kampanii była akcja „Piję wodę z kranu” podczas Półmaratonu Dąbrowskiego. W 2018 roku Dąbrowskie Wodociągi zajęły pierwsze miejsce w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców, a jury doceniło w sposób szczególny konsekwentne rozwijanie długoterminowych kampanii edukacyjnych, które często stanowią inspirację dla innych przedsiębiorstw.