Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej, zakończyły realizację dwóch przedsięwzięć w ramach programu dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 1.4.2 „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

Pierwsze pn.: „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej” – ZAKOŃCZONE.

Zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowa
podłączeń kanalizacyjnych w ramach Przedsięwzięcia została przedłużona do dnia 31.08.2016r.
Potwierdzenie efektu rzeczowego Przedsięwzięcia ma być potwierdzone do dnia 30.09.2016r.
Potwierdzenie efektu ekologicznego Przedsięwzięcia ma być potwierdzone do dnia 31.10.2016r.

Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 874.684,00 PLN
Dofinansowane w wysokości: 385.538,00 PLN

Celem przedsięwzięcia zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej było:

  • wykonanie 110 przyłączy – wykonano 133 przyłączy
  • planowana długość przyłączy z rur PVC Ø160 mm – 1.990,30mb, - wykonano 2.852,72mb
  • planowany łączny ładunek 400 RLM/MK – uzyskano 535 RLM/MK w tym przyłączono trzy obiekty użyteczności publicznej o łącznej ilości – 95 RLM/MK

Drugie pn.: „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej – etap II” – ZAKOŃCZONE.

Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 543 461,92 PLN
Dofinansowane w wysokości 236 097,00 PLN

Celem Przedsięwzięcia było wykonanie 84 przyłączy z rur PVC Ø160 mm o łącznej długości 1.249mb, redukcji ładunków zanieczyszczeń w ściekach pochodzących od 287 mieszkańców, korzystających z podłączeń wybudowanych w ramach przedsięwzięcia i jednego budynku użyteczności publicznej o ładunku 28 RLM, łączny ładunek 315 RLM/MK.

Aktualny stan realizacji projektów na dzień 17.10.2016r

PWiK Dąbrowa Górnicza

Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2017 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia