Gospodarka ściekowa

Dla zapewnienia wysokiego poziomu oczyszczania ścieków prowadzone jest ciągłe doskonalenie procesu technologicznego oraz dostosowanie obiektów do obowiązujących zmian wymogów prawnych, polskich i UE oraz zmian związanych z sukcesywnym porządkowaniem gospodarki ściekowej Gminy

Odbieramy i oczyszczamy ścieki sanitarne od 82% mieszkańców miasta. Eksploatujemy ok. 176 km sieci kanalizacji sanitarnejogólnospławnej, 144 km sieci kanalizacji deszczowej. Nadzorujemy pracę dwóch oczyszczalni ścieków oraz dziesięciu przepompowni ścieków.

Zapewnienie odbioru i oczyszczania ścieków z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza pozwala na poprawę stanu wód rzeki Przemszy, a także umożliwia ochronę podziemnych zasobów wody, wykorzystywanych przez studnie głębinowe

 


PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia