Inwestycje i czyszczenie wodociągów – Dąbrowskie Wodociągi zapowiadają prace eksploatacyjne

Dąbrowskie Wodociągi, by utrzymać wysoką jakość wody oraz utrzymujący się od kilku lat trend zmniejszającej się liczby awarii prowadzą kompleksowe programy inwestycyjne i eksploatacyjne. W związku z tym w III kwartale br. w dzielnicy Błędów i Stara Dąbrowa może występować okresowe (zazwyczaj kilkugodzinne) wyłączenie dostaw wody na części ulic. Ponadto będą też stopniowo wymieniane odcinki sieci wodociągowej na ul. Jodłowej, ul. Morcinka i w rejonie ul. Topolowej.
Dzięki wysokim nakładom finansowym oraz środkom z Unii Europejskiej w Dąbrowie Górniczej znacząco poprawiła się jakość sieci wodociągowej. Aby jednak nieustannie podnosić jakość świadczonych usług Dąbrowskie Wodociągi prowadzą działania inwestycyjne polegające na budowie nowych wodociągów oraz wymianie wyeksploatowanych elementów sieci. Systematycznie wykonywane jest też hydropneumatyczne czyszczenie sieci wodociągowej mieszaniną wody i sprężonego powietrza. Metoda ta bardzo skutecznie usuwa występujące w rurach osady żelaza i manganu, które wprawdzie nie są szkodliwe dla zdrowia, jednak powodują zmętnienie wody i sprawiają, że nabiera barwy rdzy. Osady powodują też zmniejszenie średnic wewnętrznych rurociągów, co w konsekwencji objawia się spadkiem przepustowości sieci.
Kompleksowy program hydropneumatycznego czyszczenia sieci wodociągowej w sierpniu będzie prowadzony w dzielnicy Błędów i obejmie następujące ulice:
• Sztorcowa
• Górki
• Jesionowa
• Żołnierska
• Zagórze
• Strumień
• Kuźnica Błędowska
• Pustynna
• Dąbrówka
• Sołtysówka

Do końca sierpnia program czyszczenia sieci w dzielnicy Błędów powinien zostać zakończony. Do tej pory zakończono w całości prace w dzielnicy Łosień oraz w Błędowie na ulicach: Łazy Błędowskie, Wypaleniska, Zagórcze Niegowonicka, częściowo Żołnierska.

Wymiany wodociągów
Do końca sierpnia Dąbrowskie Wodociągi będą prowadzić odcinkowe wymiany rurociągów na ulicy Morcinka i w rejonie ul. Topolowej przy Łęknicach. Na ul. Jodłowej, znajdującej się przy granicy ze Sławkowem prace, polegające na odcinkowej wymianie rurociągu na długości 40 – 50 metrów, zakończą się do końca lipca. Natomiast na ul. Morcinka mocno wyeksploatowaną sieć zastąpi nowy rurociąg na odcinku od Alei Zagłębia do nowego osiedla zamkniętego (około 200 metrów). W tym przypadku prace rozpoczną się na przełomie lipca/sierpnia. W sierpniu zaplanowano rozpoczęcie wymiany ok 80 metrów wodociągu w rejonie ul. Topolowej.
Natomiast na osiedlu Manhattan w tym tygodniu zakończyła się wymiana 3 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości około 380 metrów. Były to prace prowadzone w ramach współpracy z Urzędem Miasta. Dąbrowskie Wodociągi planują jeszcze w tym roku (na przełomie III i IV kwartału) na osiedlu przebudowę sieci kanalizacyjnej.

Prace eksploatacyjne w Starej Dąbrowie i Staszicu
Dąbrowskie Wodociągi prowadzą ponadto kompleksowy program wymiany armatury wodociągowej, której celem jest utrzymanie ciągłości dostaw wody i obniżenie liczby awarii. W związku z tym w drugiej połowie br. w dzielnicy Stara Dąbrowa może występować okresowe (zazwyczaj kilkugodzinne) wyłączenie dostaw wody na części ulic. Po zakończeniu prac w Starej Dąbrowie będą one prowadzone w dzielnicy Staszic.
Prace w dzielnicy Stara Dąbrowa będą prowadzone na skrzyżowaniu ulic:
• Piwowara – Rejtana
• Wolska – Ziemna
• Szkolna – Kondratowicza
• Jaworowa – Starościńska
• Czapińskiego – Legionów Polskich
• Legionów Polskich – Kondratowicza
• Hutnika – Cicha
• Barbary – Rejtana
• Jaworowa – Czapińskiego

Każdorazowo o pracach dotyczących sieci wodociągowej oraz związanych z tym przerwach w dostawie wody mieszkańcy będą informowani z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Szczegółowe informacje o utrudnieniach znaleźć można:
• na stronie internetowej dabrowskie-wodociagi.pl/przerwy-w-dostawie-wody.aspx
• w rejonie wykonywanych prac na słupach ogłoszeniowych, klatkach schodowych itp.
• w wiadomościach SMS do klientów, którzy podali swój numer telefonu komórkowego do kontaktu z Dąbrowskimi Wodociągami