Komunikat o jakości wody na osiedlu Mydlice Południe

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach zgłoszeniami o złej jakości wody ciepłej na osiedlu Mydlice Południe w Dąbrowie Górniczej (rejony ulic: Legionów Polskich, Ludowa, Grynia) informujemy, że Dąbrowskie Wodociągi nie dostarczają wody ciepłej dla mieszkańców.

Za dostarczenie wody podgrzanej (ciepłej) odpowiada działające na danym terenie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – na Mydlicach Południe jest to Tauron Ciepło Sp. z o.o.

Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom, że Dąbrowskie Wodociągi odpowiadają wyłącznie za dostarczenie wody zimnej do licznika głównego, który zlokalizowany jest najczęściej w piwnicy budynku wielorodzinnego.

Wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych w ostatnich dniach przez Akredytowane Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów jednoznacznie potwierdzają, że woda w sieci Dąbrowskich Wodociągów spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Za instalację wewnętrzną wody zimnej (tzw. piony wodociągowe) tj. od licznika głównego do punktów czerpania wody (w mieszkaniach lokatorów) odpowiada właściciel lub administrator budynku.

W związku z tym w przypadku wątpliwości dotyczących jakości wody w budynkach wielorodzinnych w pierwszej kolejności należy skontaktować się z właścicielem budynku lub jego zarządcą.