Komunikat 

Friday, March 18, 2016 12:07:00 PM

Na skutek przełączeń energetycznych nastąpiło zerwanie luźnych związków mineralnych ze ścian wodociągu będącego własnością Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (GPW) z siedzibą w Katowicach. W związku z tym występuje pogorszenie jakości wody w zakresie barwy, żelaza i manganu w dzielnicy:

Strzemieszyce

Służby techniczne Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz GPW prowadzą intensywne płukanie sieci wodociągowej w celu przywrócenia jakości wody do wymaganych parametrów.

Akredytowane Laboratorium  Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz GPW na bieżąco kontrolują jakość wody dostarczanej mieszkańcom Dąbrowy Górniczej.

Dąbrowskie Wodociągi zapewniły odbiorcom wody dzielnicy Strzemieszyce wodę z beczkowozu. Punkty dowozu wody są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.dabrowskie-wodociagi.pl w zakładce Przerwy w dostawie wody. Tam też dostępne są aktualne informacje dot. jakości wody w Strzemieszycach.

Bieżących informacji udziela również Centrum Dyspozytorskie pod bezpłatnym numerem 994.

Przepraszamy za utrudnienia związane z wystąpieniem zakłócenia i prosimy o wyrozumiałość.

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia