Misja firmy

Świadcząc profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno–ściekowej
podnosimy wartość naszej firmy uwzględniając głosy jej interesariuszy.

Stawiamy na partnerstwo w stosunkach z mieszkańcami,
troskę o środowisko naturalne i wysoki poziom kultury zarządzania.

PWiK Dąbrowa Górnicza

Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2017 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia