Nadzór branżowy

W przypadku budowy przyłącza do sieci wodociągowokanalizacyjnej na terenie nieruchomości proponujemy nadzór naszych specjalistów.
 
 
Nadzór Branżowy

 Kontakt: 

Dział Eksploatacji Wodociągów
tel. 32 639 51 06

Dział Eksploatacji Kanalizacji
tel. 32 639 51 54

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia