O wodociągach i kanalizacji na Europejskim Kongresie Gospodarczym 

Thursday, May 07, 2015 11:09:00 PM

Wykorzystanie zasobów wodnych i ich ochrona, rozwiązania organizacyjne związane ze zaopatrzeniem i gospodarowaniem wodą, konsolidacji rynku wodociągowego czy wykorzystanie zewnętrznych źródeł kapitału przy finansowaniu inwestycji w branży - to główne tematy panelu „Woda i kanalizacja”, który odbył się 21 kwietnia podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W dyskusji uczestniczył również Andrzej Malinowski, Prezes Zarządu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Debata ekspercka na temat branży wodociągowej cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Uczestnicy dyskusji próbowali poszukiwać optymalnego modelu finansowania inwestycji w branży wodociągowo- kanalizacyjnej oraz najskuteczniejszych rozwiązań organizacyjnych gwarantujących racjonalne i opłacalne gospodarowanie wodą. Omawiali także problematykę dotyczącą konsolidacji rynku wodociągowego oraz wymagane przez europejskie prawo i bezpieczne dla środowiska kryteria wyboru źródeł zasilania systemów wodociągowych.

Podczas debaty dużo mówiono o rozdrobnieniu branży wodociągowo-kanalizacyjnej a przez to jakości wody dostarczanej mieszkańcom przez firmy wodociągowe. Rozwiązaniem, które mogłoby poprawić sytuację, jest konsolidacja całego sektora. Opinie ekspertów w tym temacie było bardzo różne.

Andrzej Malinowski, Prezes Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. podkreślał, że rozdrobienie branży wodno-kanalizacyjnej nie ma wpływu na jakość wody. – Rozwiązania systemowe tak, ale problem jakości wody nie leży w rozdrobieniu branży – zaznaczał Andrzej Malinowski.

Jednym z tematów panelu były zasoby wodne kraju; ich wykorzystanie i ochrona. Uczestnicy debaty zwracali uwagę, że potrzebne są strategie na poziomie regionów. Także według Andrzeja Malinowskiego ochrona wód powinna funkcjonować na poziomie regionalnym, powinniśmy wykorzystywać potencjał regionu. – Należy dążyć do rozwiązań optymalnych ekonomicznie. Budowanie w każdym mieście oczyszczalni nie ma sensu – gminy powinny się dogadywać na poziomie powiatowym i regionalnym – proponował Andrzej Malinowski. Prezes Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. mówił także, że wśród największych wyzwań branży wodno-kanalizacyjnej w kolejnych latach widzi wykorzystanie środków unijnych w ostatnim rozdaniu.

W debacie udział wzięli także : Paweł Chudziński – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Aquanet SA; Łukasz Czopik – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach; Ryszard Langer – Prezes Zarządu, Krakowski 15 Holding Komunalny SA w Krakowie.

Europejski Kongres Gospodarczy to największe w Europie Centralnej wydarzenie biznesowe. W tegorocznych obradach wzięło udział 7,5 tys. gości, wśród których znaleźli się: prezydent RP, czterej unijni komisarze, sześciu ministrów RP oraz ponad 30 sekretarzy i podsekretarzy stanu, ministrowie i wiceministrowie zagranicznych rządów oraz blisko 150 prezesów i 50 wiceprezesów największych firm, przedsiębiorstw i instytucji z całego świata.

źródło: EEC 2015, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
© fot. Tomasz Żak – Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

  

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia