Odczyty wodomierzy

Wychodząc naprzeciw naszym Klientom, wprowadziliśmy nowy system rozliczeń za dostawę wody oraz odbiór ścieków.

Odczyty wodomierzy dla gospodarstw domowych będą dokonywane w cyklach dwumiesięcznych, natomiast dla firm i instytucji stosuje się miesięczne cykle rozliczeniowe.

Podczas wizyty u Państwa, nasz pracownik ODCZYTYWACZ WODOMIERZY  zobowiązany jest do przedstawienia ważnej legitymacji służbowej potwierdzającej jego tożsamość i uprawniającej go do wejścia na teren posesji celem odczytania stanu wodomierza.

Jak odczytać stan wodomierza?

odczyt Wodomierza

W przypadku Państwa nieobecności, ODCZYTYWACZ pozostawi kartę pocztową odczytu wodomierza. Należy ją niezwłocznie wypełnić i wrzucić do skrzynki pocztowej. Zużycie wody zostanie rozliczone na podstawie podanego wskazania wodomierza. 

Jak zgłosić odczyt wodomierza?

  • korespondencyjnie,
  • faksem,
  • e-mail,
  • osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa (Biuro Obsługi Klienta, stanowisko 1 lub 2)

Zgłoś odczyt wodomierza

Podaj stan wodomierza

Jeżeli Klient nie zgłosi odczytu wodomierza, faktura zostanie wyliczona na podstawie średniego zużycia wody za ostatni analogiczny okres rozliczeniowy. W terminie dwóch tygodni od odczytu wodomierza Klient otrzyma fakturę wraz z drukiem przelewu.

 

Kontakt: 
Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży
tel. 32 639 51 13, 32 639 51 02
e-mail: obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl

 

powrót

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia