Program kompleksowej wymiany armatury 

Monday, July 10, 2017 10:59:00 AM

Dąbrowskie Wodociągi prowadzą kompleksowy program wymiany armatury wodociągowej, której celem jest utrzymanie ciągłości dostaw wody i obniżenie liczby awarii. W związku z tym w III kwartale br. w dzielnicy Stara Dąbrowa może występować okresowe (zazwyczaj kilkugodzinne) wyłączenie dostaw wody na części ulic. W kolejnych miesiącach prace prowadzone będą w dzielnicy Staszic.

Każdorazowo o pracach eksploatacyjnych oraz braku wody
mieszkańcy powiadamiani będą z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

W lipcu, sierpniu i wrześniu 2017 r. prace w dzielnicy Stara Dąbrowa będą prowadzone na skrzyżowaniu ulic:

 • Piwowara – Rejtana
 • Wolska – Ziemna
 • Szkolna – Kondratowicza
 • Jaworowa – Starościńska
 • Czapińskiego – Legionów Polskich
 • Legionów Polskich – Kondratowicza
 • Hutnika – Cicha
 • Barbary – Rejtana
 • Jaworowa – Czapińskiego

W kolejnych miesiącach prace prowadzone będą w dzielnicy Staszic. O szczegółach będziemy informować z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.

 Informacje o przerwach w dostawach wody publikowane są:

na stronie internetowej www.dabrowskie-wodociagi.pl w zakładce Przerwy w dostawie wody,
- na słupach ogłoszeniowych, klatkach schodowych itp. w rejonie prac,
- w wiadomościach SMS do klientów, którzy podali swój numer telefonu komórkowego do kontaktu z Dąbrowskimi Wodociągami

Celem „Programu kompleksowej wymiany armatury sieciowej”, który Dąbrowskie Wodociągi realizują od 2016 roku, jest przede wszystkim wymiana armatury sieciowej (zasuw i hydrantów). Sprawne zasuwy sieciowe są szczególnie istotne w sytuacji wystąpienia prac awaryjnych lub eksploatacyjnych wymagających ograniczenia dostaw wody. Dzięki wymianie zasuw można ograniczyć zasięg awarii, a tym samym mniejsza liczba mieszkańców w takich przypadkach jest czasowo pozbawiona dostaw wody. Wpłynie to też na zmniejszenie strat wody podczas awarii.

Dotychczas w ramach programu wymiany armatury prace zostały wykonane na skrzyżowaniu ulic:

 • Kondratowicza – Wigury
 • Wigury – Piwowara
 • Piwowara - Sucha
 • Starościńska a Wolska
 • Wolska – Ludowa
 • Starzyńskiego – Cicha
 • Hutnika – W. Pola
 • Piwowara – Pułaskiego
PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia