Przerwa w dostawie wody – Główna , Kazdębie – 18 września 2020 r. w godz. 19.30 – 24.00

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

18 września od godz. 19:30

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

18 września do godz. 24:00

Miejsce prac:

  1. Kazdębie 4

Przyczyna prac:

Awaria sieci wodociągowej

Skutki prac:

Brak wody

  • Główna od skrzyżowania z ul. Kazdębie do nr 328 przy nasypie kolejowym
  • Kazdębie od nr 1 do nr 10