Sieć wodociągowa

99,98% mieszkańców Dąbrowy Górniczej jest zaopatrywana w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Spółka eksploatuje 527 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, dostarczając rocznie ponad 5 mln m3 wody.

Długość wymienionej sieci wodociągowej 2014 r. 2013 r. 2012 r. 2011 r.
6.894,00 mb 6.294,00 mb 4.181,90 mb 8.090,00 mb
2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r.
7.398,70 mb 3.314,80 mb 5.214,00 mb 4.727,00 mb

Systematyczna wymiana wodociągów, sprawne usuwanie awarii oraz diagnostyka i lokalizacja podziemnych wycieków wody pozwoliły na znaczne ograniczenie strat wody.

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia