Spadki ciśnienia do braku wody włącznie w ul. Roździeńskiego, ul. Tworzeń, ul. Zaplecze w dniu 29.11.18 od godz 8:00 – 22:00

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

29  listopada od godz. 8:00

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

29 listopada do godz. 22:00

Miejsce prac:

  1. Tworzeń

Przyczyna prac:

Awaria wodociągowa DN 1000 na sieci GPW

Skutki prac:

Spadki ciśnienia do braków wody włącznie

  • ul. Tworzeń
  • ul. Zaplecze
  • ul. Roździeńskiego