W Dąbrowie Górniczej rusza duża inwestycja wodociągowa

W połowie czerwca w Dąbrowie Górniczej w dzielnicy Łosień rozpoczyna się pierwszy etap wartej 10 mln zł inwestycji, której celem jest poprawa bezpieczeństwa dostaw wody, minimalizacja awarii i zakłóceń jakości wody w kilku dzielnicach Dąbrowy Górniczej.

Kompleksowa modernizacja magistrali wodociągowej dostarczającej wodę z ujęć głębinowych w Łazach Błędowskich realizowana będzie w 3 etapach w latach 2018-2020. Stacja uzdatniania wody w Łazach Błędowskich dostarcza wodę do dzielnic: Błędów, Łęka, Łosień, Okradzionów, Strzemieszyce oraz do osiedla Kasprzaka i ul. Roździeńskiego. Inwestycję prowadzić będzie Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, do którego należy zarówno SUW jak i magistrala.

KORZYŚCI: Realizacja wszystkich 3 etapów inwestycji pozwoli na minimalizację zakłóceń w jakości wody, które w ostatnich latach pojawiały się w tym obszarze. Zwiększy się bezpieczeństwo dostaw wody, ponieważ nowy wodociąg umożliwi dostarczenie wody z innych ujęć GPW w przypadku wystąpienia awarii na ujęciu w Łazach Błędowskich. Obecny system zasilania  jest jednokierunkowy, co powoduje, że zakłócenia dostaw wody, zwłaszcza w Strzemieszycach, są dłużej odczuwalne.

 

ETAP 1: Czerwiec – październik 2018 r. Modernizacja zbiorników GPW w Łośniu obejmująca przebudowę rurażu i wymianę armatury (zasuwy).

Okresowo mogą występować  zakłócenia dostaw wody w Błędowie, Łęce, Łośniu, Okradzionowie, Strzemieszycach, osiedlu Kasprzaka i ul. Roździeńskiego. Utrudnienia mogą dotyczyć braku wody oraz zmiany jakości w zakresie barwy, smaku i zapachu.

ETAP 2: Przebudowa wodociągu stalowego na odcinku 7,9 km od ul. Podlesie/Aleja Młodych do zbiorników w Łośniu wraz z budową przepompowni.

ETAP 3: Przebudowa wodociągu żeliwnego na odcinku 6,9 km od zbiorników w Łośniu do Stacji Uzdatniania Wody Łazy Błędowskie.

Etapy 2 i 3 zrealizowane będą do 2020 roku. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Dąbrowskie Wodociągi dołożą wszelkich starań by zminimalizować utrudnienia odbiorcom wody z terenu objętego modernizacją. W tym celu w pierwszym etapie część obszaru objętego inwestycją będzie zasilana z alternatywnych ujęć wody, a w przypadku wystąpienia utrudnień woda dostarczana będzie beczkowozami. Jakość wody jest stale badana przez akredytowane laboratoria GPW i Dąbrowskich Wodociągów.

O planowanych utrudnieniach i przerwach w dostawach wody odbiorcy wody zostaną poinformowani z kilkudniowym wyprzedzeniem.