Wstrzymanie dostawy wody – ul. Augustynika, ul. Kopernika – 12 styczeń 2020 w godz. 9.00 – 15.30

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

12 styczeń od godz. 9:00

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

12 styczeń do godz. 15:30

Miejsce prac:

ul. Augustynika 11A

Przyczyna prac:

Awaria sieci wodociągowej

Skutki prac:

Brak wody

  • Augustynika nr 17 A
  • Kopernika 20 A, 22 A, 24