Wstrzymanie dostawy wody – ul. Limanowskiego 55, 57, 59 – 05.09.2018 w godzinach 8:00 – 13:00

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

05 września od godz. 8:00

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

05 września do godz. 13:00

Miejsce prac:

ul. Limanowskiego 59

Przyczyna prac:

Awaria wodociągowa

Skutki prac:

Brak wody

  • Limanowskiego 55, 57, 59