Wstrzymanie dostawy wody – ul. Marianki – 27.09.2018 w godzinach 9:00 – 12:00

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

27 wrzesień od godz. 9:00

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

27 wrzesień do godz. 12:00

Miejsce prac:

  1. ul. Marianki 124

Przyczyna prac:

Awaria sieci wodociągowej

Skutki prac:

Brak wody

  • ul. Marianki