Wstrzymanie dostawy wody – ul. Marianki – 29 październik 2018

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

29 październik od godz. 15:00

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

29 październik do godz. 18:00

Miejsce prac:

  1. ul. Marianki 9a

Przyczyna prac:

Awaria sieci wodociągowej

Skutki prac:

Brak wody

  • ul. Marianki od nr 9a do nr 124