Wstrzymanie dostawy wody – ul. Mireckiego, Wolska, Moniuszki – 02.01.2019 w godz. 9-14

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

2 stycznia od godz. 9:00

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

2 stycznia do godz. 14:00

Miejsce prac:

Ul. Mireckiego 20

Przyczyna prac:

Awaria sieci wodociągowej

Skutki prac:

Brak wody

  • ul. Mireckiego
  • ul. Wolska
  • ul. Moniuszki