Wstrzymanie dostawy wody – ul. Olimpijska, Dobrawy, Przełajowa, Mieszka I – 13.11.2019 w godz. 8:00-12:00

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

13 listopada od godz. 8:00

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

13 listopada do godz. 12:00

Miejsce prac:

ul. Olimpijska

Przyczyna prac:

Prace eksploatacyjne na sieci wodociągowej.

Skutki prac:

Brak wody.

  • ul. Olimpijska
  • ul. Dobrawy
  • ul. Przełajowa
  • ul. Mieszka I 1, 1a, 1b, 1c, 1g, 1j, 33