Wstrzymanie dostawy wody – ul. Przelotowa, Różyckiego, Poboczna, Zagrabie – 11 marzec 2020 w godz. 18.00 – 22.00

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

11 marzec od godz. 18:00

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

11 marzec do godz. 22:00

Miejsce prac:

ul. Przelotowa 100

Przyczyna prac:

Awaria sieci wodociągowej

Skutki prac:

Brak wody

  • ul. Przelotowa od nr 160 do ul. Różyckiego
  • ul. Różyckiego
  • ul. Poboczna
  • ul. Zagrabie