Wstrzymanie dostawy wody – ul. Srokowskiego od nr 11 do nr 11h – 05.09.2018 w godzinach 10:00 – 14:00

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

05 września od godz. 10:00

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

05 września do godz. 14:00

Miejsce prac:

ul. Srokowskiego 11

Przyczyna prac:

Awaria wodociągowa

Skutki prac:

Brak wody

  • Srokowskiego od nr 11 do nr 11h