Wstrzymanie dostawy wody – ul. Ujejska – 16.11.2020 w godzinach 8.00 – 16.00

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

16 listopada od godz. 8:00

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

16 listopada do godz. 16:00

Miejsce prac:

ul. Ujejska 126

Przyczyna prac:

Awaria sieci wodociągowej

Skutki prac:

Brak wody

  • ul. Ujejska od nr 110c do nr 132a
  • ul. Dąbrowska 71 (Wojkowice Kościelne)