Wymiana kanalizacji sanitarnej na ulicy Augustynika 

Tuesday, May 19, 2015 10:01:00 AM

Z uwagi na zagrożenie zarwania się odcinka kanalizacji fi 200mm zlokalizowanego na ulicy Augustynika, konieczne było natychmiastowe przystąpienie do bezwykopowej wymiany kanalizacji sanitarnej na odcinku ok. 80mb. Prace będą wykonywane od 12.05 do 26.05.2015

Z uwagi na wykonywane czynności konieczne było zamknięcie ulicy Augustynika na odcinku od skrzyżowania z ul. Kr. Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kołłątaja.

W związku z usytuowaniem kanału, nie było możliwości prowadzenia prac przy utrzymaniu ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do prac pozyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia.

PWiK Dąbrowa Górnicza

Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia