XII Dąbrowski Festiwal Nauki 

Monday, March 14, 2016 2:10:00 PM

Informujemy, iż Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. wzięły udział w XII Dąbrowskim Festiwalu Nauki, który organizowany jest przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
17 marca 2016 r. odbędą się warsztaty „Czysta woda, lepszy świat”, podczas których dzieci wraz z rodzicami będą uczestniczyć w lekcji ekologicznej „Strażnik Czystej Wody”. W ramach warsztatów zwiedzający dowiedzą się skąd bierze się woda w kranie, dlaczego warto pić ją prosto z kranu, zapoznają się z procesem oczyszczania ścieków przy makiecie multimedialnej oraz zwiedzając obiekty Oczyszczalni Ścieków „Centrum” będą mogli od środka zobaczyć najnowocześniejszy budynek tego typu w regionie.
Zajęcia przy makiecie, lekcje ekologiczne oraz zwiedzanie obiektu odbywać się będą z udziałem pracowników Dąbrowskich Wodociągów posiadających szeroką, fachową wiedzę o Oczyszczalni Ścieków “Centrum” oraz potrafią w sposób przystępny omówić proces oczyszczania ścieków w Dąbrowie Górniczej.

Więcej o XII Dąbrowskim Festiwalu Nauki pod adresem:
www.wsb.edu.pl/festiwalnauki

PWiK Dąbrowa G�rnicza

Internetowe Biuro Obs�ugi Klienta
Pogotowie Wodno kanalizacyjne 994
© 2006 - 2018 Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
Dom mediowy Pimedia