Wstrzymanie dostawy wody – ul. Kościuszki 7, 9, 9A – 11.10.2018 w godzinach 8:00 – 12:00

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:

11 październik od godz. 8:00

Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:

11 październik do godz. 12:00

Miejsce prac:

  1. Kościuszki 7

Przyczyna prac:

Awaria sieci wodociągowej

Skutki prac:

Brak wody

  • Kościuszki 7, 9, 9A