Wstrzymanie dostawy w ul. Augustynika, Orzeszkowej w dniu 16.07.2018

Data i godzina rozpoczęcia przerwy w dostawie wody:
16 lipca od godz. 10:00
Przewidywana data i godzina zakończenia przerwy w dostawie wody:
16 lipca do godz. 12:00
Miejsce prac:
ul. Augustynika 19
Przyczyna prac:
Awaria sieci wodociągowej
Skutki prac:
Brak wody

Augustynika 16, 19
Orzeszkowej 1 klatka III