Przewidywana przerwa w dostawie wody – ul. Tworzeń – 1 marca 2024 r. w godz. od 9:30 do 18:00

Data i godzina przewidywanego rozpoczęcia przerwy w dostawie wody: 1 [...]