Czyszczenie hydropneumatyczne sieci wodociągowej – ul. Tworzeń – 20 i 21 września 2018 w godzinach 8:00-15:00

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej informują, że w celu poprawy jakości wody w dniach 20 i 21 września 2018 r. w godz. 800– 1500 będzie prowadzone czyszczenie sieci wodociągowej mieszaniną wody i sprężonego powietrza w rejonie ulicy Tworzeń .

                                                                                            HARMONOGRAM CZYSZCZENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

DATA

ZAKRES SIECI OBJĘTEJ CZYSZCZENIEM REJON BEZ WODY

20.09.2018

ul. Tworzeń 94 – 60

ul. Tworzeń 1 – 94

21.09.2018 ul. Tworzeń 60 – 1

ul. Tworzeń 1 – 60

Technologia płukania sieci mieszaniną wody i sprężonego powietrza wymusza wstrzymanie dostawy wody na odcinku, na którym będą prowadzone prace.

W trakcie wykonywania prac prosimy o nie odkręcanie kranów oraz nie uruchamianie żadnych urządzeń pobierających wodę (pralki, zmywarki do naczyń , bojlery itp.) . Bezpośrednio po wznowieniu dostawy wody mogą wystąpić wahania ciśnienia oraz chwilowe pogorszenie jakości wody.