Czyszczenie hydropneumatyczne – Wzgórze Gołonowskie – w dniach 7 i 8 października 2021 r. w godz. 8:00 – 15:00

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej informują, że w celu poprawy jakości wody w dniach 7 i 8 października 2021 r. w godz.     800– 1500 będzie prowadzone czyszczenie sieci wodociągowej mieszaniną wody i sprężonego powietrza w rejonie Wzgórze Gołonowskie.

HARMONOGRAM CZYSZCZENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

DATA ZAKRES SIECI OBJĘTEJ

CZYSZCZENIEM

REJON BEZ WODY
07.10.2021 ul. Kościelna, Bratków, Jaskrów ul. Bratków, Jaskrów, Siedmiu Szewców,  Działki, Św. Antoniego 1-10,  Piłsudskiego 50, Kościelna 51-65, Kościelna 1 – 31
08.10.2021 ul. Kościelna, Siedmiu Szewców, Działki ul. Bratków, Jaskrów, Siedmiu Szewców,  Działki, Św. Antoniego 1-10,  Piłsudskiego 50, Kościelna 51-65, Kościelna 1 – 31

Technologia płukania sieci mieszaniną wody i sprężonego powietrza wymusza wstrzymanie dostawy wody na odcinku, na którym będą prowadzone prace.

W trakcie wykonywania prac prosimy o nie odkręcanie kranów oraz nie uruchamianie żadnych urządzeń pobierających wodę (pralki, zmywarki do naczyń itp.) Bezpośrednio po wznowieniu dostawy wody mogą wystąpić wahania ciśnienia oraz chwilowe pogorszenie jakości wody.