Duże zmiany w rejonie ulic Mickiewicza i Krasińskiego

W rejonie ulic Mickiewicza i Krasińskiego trwa duża, wspólna inwestycja Urzędu Miejskiego i Dąbrowskich Wodociągów. Przebudowywane są sieci wodociągowe, kanalizacyjne i deszczowe. Sporo zmieni się między blokami, gdzie m.in. odnowione zostaną skwery i chodniki, a także zmodernizowane będą place zabaw.

Finał prac zaplanowano na koniec września 2020 r. Oprócz biegnących pod ziemią instalacji, mieszkańcy będą korzystać z zagospodarowanych i estetycznych zielonych przestrzeni.

Opracowanie projektu modernizacji osiedla poprzedziły konsultacje społeczne, z udziałem m.in. mieszkańców, radnych miejskich, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, urzędników i architektów. Spotkania w Szkole Podstawowej Nr 8 miały otwarty charakter, a informacje o nich zostały umieszczone m.in. na klatkach schodowych. W ich trakcie zbierano propozycje i uwagi dotyczące planowanej inwestycji. Ostateczna wersja zaplanowanych prac również została przedstawiona na spotkaniu z mieszkańcami.

W ramach inwestycji, przebudowywane są przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Po tym odtworzone zostaną trawniki na łącznej powierzchni prawie 8,8 tys. m2. Aranżacja zieleni obejmie również posadzenie 244 krzewów liściastych i 116 iglastych. Za wycinkę pięciu drzew, która była konieczna do przeprowadzenia prac ziemnych, zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. Będzie to czternaście drzew – brzozy, jarzęby i klony. Modernizacja obejmie chodniki, uliczki i miejsca postojowe między blokami. Z myślą o dzieciach, w miejscach starych i sfatygowanych placów zabaw pojawią się nowe huśtawki, zjeżdżalnie i karuzele. Plac w rejonie bloku przy Mickiewicza 3 przeznaczony będzie dla starszych dzieci, a znajdujący się przy blokach 10 i 11 dla młodszych. Powstaną trzy nowe wiaty śmietnikowe, utwardzone zostaną również miejsca pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Na osiedlu ustawione będą też ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.

Inwestycja przebiega zgodnie z planem, uzgodnieniami i pozwoleniami. Za część związaną z siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną odpowiadają Dąbrowskie Wodociągi, a Urząd Miejski za przebudowę kanalizacji deszczowej, nawierzchnie i zagospodarowanie terenu. Każdego dnia roboczego wykonawca, wyłoniony w przetargu, prowadzi roboty na osiedlu w kilku miejscach, w które zaangażowane są trzy lub cztery brygady. Prace na bieżąco są nadzorowane przez Inspektorów Nadzoru Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Dąbrowskich Wodociągów. Tego typu zadania wiążą się z przejściowymi utrudnieniami. Służby techniczne Urzędu Miejskiego oraz Dąbrowskich Wodociągów czuwają jednak nad tym, aby zadanie zostało wykonane solidnie i terminowo.

W przypadku pytań w zakresie:

  • przebudowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, można kontaktować się telefonicznie z Dąbrowskimi Wodociągami pod numerami telefonów: 32 639 51 32, 32 639 51 93 lub 32 639 51 09,
  • przebudowy kanalizacji deszczowej, układu komunikacyjnego oraz renowacji zieleni, można kontaktować się telefonicznie z Wydziałem Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 32 295 67 23.