I etap modernizacji magistrali wodociągowej GPW – “Zbiorniki Łosień” – zakończenie prac 9 – 11 Października 2018

                                                                                                                                                   KOMUNIKAT

W związku z kontynuacją modernizacji magistrali wodociągowej dostarczającej wodę z ujęć głębinowych w Łazach Błędowskich, którą realizuje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów , w terminie :

od 9 do 11 października 2018 r  

 

mogą wystąpić spadki ciśnienia do braków wody włącznie oraz okresowe  pogorszenie jakości wody w zakresie barwy i mętności u mieszkańców Dąbrowy Górniczej w dzielnicach:

 

Błędów, Okradzionów, Łęka, Łosień, Strzemieszyce Małe oraz  ulice: Tworzeń, Zaplecze, Roździeńskiego

 

Służby techniczne Dąbrowskich Wodociągów prowadzą intensywne działania prewencyjne polegające na utrzymaniu zaopatrzenia mieszkańców w wodę w wyżej wymienionych  rejonach a w przypadku wystąpienia zakłóceń będą prowadziły działania polegające na uruchomieniu zastępczych punktów poboru wody oraz płukaniu sieci wodociągowej.

 

Aktualnych informacji udziela również Centrum Dyspozytorskie Dąbrowskich Wodociągów pod bezpłatnym numerem 994. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy i zapewniamy, że podejmujemy niezbędne działania, aby możliwie szybko sytuacja wróciła do normy.