Sieć kanalizacyjna

Odbieramy i oczyszczamy ścieki sanitarne od 82% mieszkańców miasta. Eksploatujemy 278 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 200 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 27 km sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Długość zmodernizowanej oraz wymienionej sieci kanalizacyjnej 2017 r. 2016 r. 2015 r.
1.206,95 mb 2.753,00 mb 3.989,86 mb