Sieć kanalizacyjna

Odbieramy i oczyszczamy ścieki sanitarne od 82% mieszkańców miasta. Eksploatujemy 278 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 200 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 27 km sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Długość zmodernizowanej oraz wymienionej sieci kanalizacyjnej 2019 r.
1.345,44 mb