Sieć wodociągowa

99,98% mieszkańców Dąbrowy Górniczej jest zaopatrywana w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Spółka eksploatuje 539 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, dostarczając rocznie ponad 5 mln m3 wody.

Długość zmodernizowanej oraz wymienionej sieci wodociągowej 2017 r. 2016 r. 2015 r.
3.662,43 mb 2.769,00 mb 2.961,00 mb

Systematyczna wymiana wodociągów, sprawne usuwanie awarii oraz diagnostyka i lokalizacja podziemnych wycieków wody pozwoliły na znaczne ograniczenie strat wody.

Hydrofornie i pompownie

Zróżnicowane ukształtowanie terenu miasta i duża liczba odbiorców w wielokondygnacyjnych budynkach wymusza stosowanie systemów hydroforowych. Obecnie zarządzamy 17 hydroforniami – obiektami służących do podnoszenia ciśnienia zimnej wody w sieci wodociągowej, głównie na osiedlach.

 • Jaworowa
 • Dąbrowskiego
 • Sikorskiego
 • Wybickiego
 • Struga
 • Adamieckiego
 • Wzgórze Gołonowskie,
 • Okrzei,
 • Królowej Jadwigi,
 • Tierieszkowej,
 • Reymonta 1,
 • Topolowa,
 • Kościuszki 7, 29, 54
 • Morcinka 12,
 • Tysiąclecia 4a.

Dążąc do poprawy stanu technicznego sieci wodociągowej, a także odpowiedniej jakości usług montujemy i uruchamiamy nowoczesne zestawy pompowe z przemiennikami częstotliwości umożliwiające zaopatrywanie mieszkańców w wodę o jednakowym ciśnieniu niezależnie od ilości poboru wody.

Nadzorujemy pracę 2 pompowni wody w dzielnicach Łęka i Łosień. To obiekty lokalnie podnoszące ciśnienie wody w sieci rozdzielczej sieci wodociągowej