Sieć wodociągowa

99,98% mieszkańców Dąbrowy Górniczej jest zaopatrywana w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Spółka eksploatuje 539 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, dostarczając rocznie ponad 5 mln m3 wody.

Długość zmodernizowanej oraz wymienionej sieci wodociągowej 2017 r. 2016 r. 2015 r.
3.662,43 mb 2.769,00 mb 2.961,00 mb

Systematyczna wymiana wodociągów, sprawne usuwanie awarii oraz diagnostyka i lokalizacja podziemnych wycieków wody pozwoliły na znaczne ograniczenie strat wody.