Inwestycje

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej, zakończyły realizację dwóch przedsięwzięć w ramach programu dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 1.4.2 „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

Pierwsze pn.: „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej” – ZAKOŃCZONE.

Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 862 933,01 PLN
Dofinansowane w wysokości: 385.538,00 PLN

W wyniku Przedsięwzięcia:

  • Wykonano podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie Górniczej w ilości 133 szt. i łącznej długości 2.853 mb.
  • Zredukowano ładunki zanieczyszczeń w ściekach pochodzacych od 417 mieszkańców korzystających z podłączeń wybudowanych w ramach Przedsięwzięcia i czterech budynków użyteczności publicznej o ładunku 118 RLM, łączny ładunek 535 RLM/MK.

Drugie pn.: „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej – etap II” – ZAKOŃCZONE.

Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 543 461,92 PLN
Dofinansowane w wysokości 236 097,00 PLN

W wyniku Przedsięwzięcia:

  • Wykonano podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie Górniczej w ilości 84 szt. i łącznej długości 1.249 mb.
  • Zredukowano ładunki zanieczyszczeń w ściekach pochodzacych od 287 mieszkańców korzystających z podłączeń wybudowanych w ramach Przedsięwzięcia i jednego budynku użyteczności publicznej o ładunku 28 RLM, łączny ładunek 315 RLM/MK.