Inwestycje

Termomodernizacja budynku administracyjnego w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej zrealizowały przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13”. Zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zwanym dalej WFOŚiGW w Katowicach).

Wartość projektu wynosi: 1 327 920,29 PLN
Środki WFOŚiGW w Katowicach: 548 629,00 PLN

Zadanie zostało kompleksowo zrealizowane w 2016 r. Dzięki realizacji zadania zmniejszyło się zapotrzebowanie budynku na energię cieplną, zmniejszyły się straty przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz okna i drzwi oraz nastąpiło zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.