Komunikat – Bezpieczeństwo wody z kranu w czasie epidemii koronawirusa

Szanowni Państwo,

Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie, potwierdzają brak zagrożenia dla systemów wodociągowych w zakresie rozprzestrzeniania koronawirusa.

Światowa Organizacja Zdrowia w publikacji z dnia 02.03.2020 r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) informuje, że obowiązujące procedury i środki są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa wody pitnej. Proces dezynfekcji wody zapewnia szybką utratę aktywności wirusa SARS-CoV-2.

Dąbrowskie Wodociągi w procesie uzdatniania i dystrybucji stosują skuteczne metody dezynfekcyjne z wykorzystaniem chloru.

W związku z zapytaniami mieszkańców o jakość wody w kranach informujemy, że utrzymujemy normatywne stężenie chloru wolnego w wodzie do 0,3 mg/l, co może być odczuwalne przez zmianę zapachu wody.

Woda jest systematycznie badana zarówno przez Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Dąbrowie Górniczej. Oznacza to, że woda z kranu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Zapewniamy Państwa, że woda dostarczana mieszkańcom Dąbrowy Górniczej jest bezpieczna dla zdrowia.

Kontakt:

Centrum Dyspozytorskie całodobowe tel. 994 lub 32 63 95 192