Nasze laboratorium z nową akredytacją. Wysokie kompetencje docenione.

Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów przeszło pomyślnie audyt Polskiego Centrum Akredytacji i potwierdziło kompetencje akredytacyjne. To dowód na to, że wyniki badań są obiektywne i wiarygodne.

Laboratorium posiada akredytację od 2006 roku (Certyfikat Akredytacji Nr AB 709). Akredytacja to formalne uznanie, że laboratorium posiada kompetencje do wykonywania określonych rodzajów badań, łącznie z pobieraniem próbek i stosuje w swojej pracy udokumentowany system zarządzania. Dla klientów akredytacja oznacza pewność, że gdy zlecą naszemu laboratorium wykonanie określonych analiz wody lub ścieków, to otrzymają wiarygodne wyniki. Oprócz akredytacji nasze laboratorium posiada system jakości badań wody zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.

Laboratorium wdrożyło wszystkie wymagania nowej normy ISO/IEC 17025:2017. PCA potwierdziło kompetencje laboratorium, które może powoływać się na akredytację wedle tej normy. Jest to najpopularniejsza norma stosowana w laboratoriach badawczych i wzorcujących na całym świecie. Pozwala laboratoriom na wykazanie, że są one kompetentne pod względem technicznym, a wyniki ich badań są dokładne i obiektywne.

Ponadto laboratorium rozszerzyło zakres akredytacji na oznaczenie bakterii Legionella sp. Bakterie z rodzaju Legionella są oznaczane w ciepłej wodzie w wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynkach, głównie w natryskach np. hotelach, basenach itp.

Do laboratorium Dąbrowskich Wodociągów można zlecić badania jakości wody m.in. w instalacjach, ze studni, w punktach gastronomicznych, sklepach, stołówkach oraz badania ścieków, np. z przydomowych oczyszczalni.