Kodeks Etyczny

Działanie zgodne z zasadami etyki i prawa jest dla nas bardzo ważne. Dlatego też wszelkie naruszenia niezgodne z zapisami zawartymi w Kodeksie Etycznym Dąbrowskich Wodociągów można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza:

Formularz zgłoszenia naruszenia Kodeksu Etycznego w formacie *. rtf (do edycji)

Formularz zgłoszenia naruszenia Kodeksu Etycznego w formacie *. pdf

Wypełnienie tego formularza pomoże dokonać zgłoszenia w sposób bezpieczny  i gwarantujący przekazanie osobom upoważnionym informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia. Zapewniamy, że każde zgłoszenie ma dla nas wartość i zostanie poddane starannej analizie, dlatego prosimy o podanie jak najbardziej wyczerpujących i dokładnych informacji.

Formularz po wypełnieniu należy przesłać na adres:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza